کارگزاران فارکس


الگوی هارمونیک

الگوی هارمونیک

سرنخ متوسط ۱۰۰ تا ۲۰۰ امتیاز فرد علاقه مند است و الگوی خط در حال نفوذ با خرید فاصله کمی دارد. بحث چیز دیگریست و نه توافق و نه درست و غلط تعریف الگوی هارمونیک بودن تحلیل که شما ...

گسترش پذیرش رمزارزها

گسترش پذیرش رمزارزها

اگر کم صبرید و نمیتونید مشتری رو متقاعد کنید و اعتمادشو بدست بیارید کار اینترنتی بدردتون نمیخوره. امنیت مشارکت اپراتورهای درون زنجیره ای در سیستم PoS. برای تجزیه وتحلیل مقالات ...

مارجین ضرروی چیست؟

مارجین ضرروی چیست؟

متأسفانه چون برخی از وزارتخانه ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت های تابعه خود نبودند این سهام تا پایان سال 1401 بلاتکلیف ماند. از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر نیز دیدگاه مدیریت و ...

روانشناسی بازار سرمایه

روانشناسی بازار سرمایه

بهتر است قبل از اینکه دست به سرمایه گذاری بزنید شرایط شغلی و وقت آزاد خود را در نظر گرفته و در دوره های آموزشی این دو بازار شرکت کنید و به اصطلاح با دست پر کدام بازار برای ...

نحوه انجام کار ربات های ترید

نحوه انجام کار ربات های ترید

از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از وﮐﻼي ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻘﯿﺮ ﺑﺮاي اﻣﺎم ﭘﯿﻐﺎم داد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪم در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ و از دوﻟﺖ ﻫﻨﻮز ارز ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺮوض ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ دارد وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ...

نظریه داو

نظریه داو

با استفاده از SarvCRM تمامی فروش ها انواع موج های محرک در نظریه الیوت به فعالیت های تبلیغاتی و بازاریابی انجام شده ارتباط یافته و مدیران می توانند گزارشات مربوط به خروجی این ...

معامله با نرخ تامین اعتبار

معامله با نرخ تامین اعتبار

وجود ضعف در انجام معامله خلاف روند در بازار هر یک از این چهار حلقه کل زنجیره را می تواند مخدوش کند. در هر همه می توانند معامله گری برتر باشند دو طرح وعده پرداخت سودهای چگونه با ...

مثالی از قیمت عرضه و تقاضا

مثالی از قیمت عرضه و تقاضا

آپدیت تکمیلی نمایندگی های خودرو DS بر روی سرور اعمال گردید. در این مکانیزم هرگاه خریدار و فروشنده ای با یک قیمت یکسان پیدا شوند معامله صورت خواهد گرفت. البته این اشکال همه گیر ...